2 de desembre de 2012

La grafomotricitat

La definició general de la grafomotricitat la considera com una disciplina científica que descriu l'acte gràfic mitjançant l'anàlisi de les coordinacions produïdes pel cervell als segments superiors del cos humà, degudament lateralitzats, i la seva implicació en les produccions obtingudes per mitjà del domini de mecanismes de manipulació i instrumentalització dels objectes externs.

Des del punt de vista evolutiu, la grafomotricitat forma part del procés de maduració personal de l'infant, per tant, aquesta passa per diferents etapes evolutives en les quals els infants van adquirint habilitat manual fins assolir l'escriptura. 

Segons Victor Lowenfeld, en la seva obra Desarrollo de la capacidad creadora, hi ha dues grans etapes evolutives:
 1. Etapa del gargot: aquesta etapa comprèn dels 18 mesos als 4 anys aproximadament i hi podem distingir 3 representacions diferents:
  • El gargot incontrolat són els primers traços que fan els infants cap als 18 mesos, en els quals el moviment del braç és de vaivé o escombra.
  • El gargot controlat apareix cap als 30 mesos. L'infant comença a controlar i dirigir el moviment manual; s'inicia la coordinació visuomanual.
  •  En el gargot amb nom, l'infant ja dibuixa amb una intenció i anomena les seves representacions gràfiques. 
 2. Etapa preesquemàtica: comprèn dels 4 als 7 anys i l'infant ja crea de manera conscient formes que tenen relació amb el món que l'envolta. En aquesta etapa es poden diferenciar diferents creacions:
  • Durant els primers anys, les representacions són difícils de reconèixer.
  • La primera representació que es pot distingir són els capgrossos, són figures humanes on la cara és un cercle i el cos o les cames línies verticals.
  •  Cap als sis anys ja dibuixa la figura humana de manera detallada.
  • Els colors són utilitzats segons el seu gust, sense tenir relació amb el que dibuixa.

   
  Gargot incontrolat
  Gargot controlat
  Capgrós
  Gargot amb nom
  Dibuix en color - Família

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada