2 de desembre de 2012

L'estimulació primerenca

Segons el Llibre Blanc de l'Atenció Primerenca, és un conjunt d’intervencions que, adreçades a la població infantil de 0 a 6 anys, a la família i a l’entorn, tenen com a objectiu donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents que presenten els infants amb trastorns en el seu desenvolupament o que tenen risc de patir-los. Aquestes intervencions, que han de considerar l’infant en la seva globalitat, han de ser planificades per un equip de professionals d’orientació interdisciplinar o transdisciplinar”.

En aquest vídeo podreu veure un seguit d'activitats que estimulen tant la part motriu com cognitiva i afectiva dels infants. Aquestes activitats es poden realitzar tant en un taller dirigit a les famílies, com en les escoles bressol per tal d'afavorir el desenvolupament dels infants.1 comentari: