6 de desembre de 2012

Les joguines

    Durant els primers anys de vida, els infants desenvolupen tota una sèrie d'adquisicions per al seu desenvolupament posterior, van construint la seva personalitat de manera global a partir de les experiències que viuen, amb la família, altres infants i amb l'entorn. 
Sabem que la família és el primer referent de l'infant, que, a través del joc, es coneix primer a ell mateix, posteriorment s'identificarà amb la família i finalment amb la resta del seu entorn. Per tant, és important que tant les mares i els pares, com els avis i àvies i la resta de familiars, participin d'aquestes estones de joc amb els infants.
      El joc contribueix al desenvolupament integral dels infants. No es pot considerar una simple activitat lúdica ja que afavoreix el seu desenvolupament des de diferents àmbits: cognitiu, motriu, afectiu, social i cultural. 
       En les èpoques de Nadal se solen regalar moltes joguines als infants, les quals la majoria de vegades queden guardades dins un armari sense estrenar. Les joguines són eines que afavoreixen certs desenvolupaments dels infants però no són imprescindibles per als jocs dels nens i les nenes.  És important, a l'hora de comprar joguines, pensar en el propi infant: quins són els seus gustos, preferències, l'edat, etc. i també en la seva seguretat. No calen joguines complexes, ja que quan més simples són, més afavoreixen la seva imaginació. 
I el més important a tenir en compte és que el millor regal que podem oferir als infants és l'estona de joc que hi dediquem, ja que a través d'aquests moments, es reforcen els vincles emocionals, s'afavoreix la comunicació i s'enforteix la complicitat entre pares/mares i fills/es.

Us recomano l'article publicat al Diari de la Fundació Catalana de l'Esplai, al Novembre de 2010, sobre el consum responsable de joguines durant el Nadal.

També, per qui vulgui aprofundir en el tema de les joguines, hi ha una guia publicada pel Instituto Tecnológico del Juguete, que pretén oferir als consumidors/es informació detallada i útil sobre joguines i jocs de qualitat, que resultin adients a les necessitats lúdiques i pedagògiques dels seus destinatari.  

El joc contribueix al desenvolupament integral de l’infant, en l’àmbit psicomotriu, afectiu, cognitiu i social. És el mètode per excel·lència amb el qual els infants aprenen, es coneixen a ells mateixos i el món que els envolta.
El joc contribueix al desenvolupament integral de l’infant, en l’àmbit psicomotriu, afectiu, cognitiu i social. És el mètode per excel·lència amb el qual els infants aprenen, es coneixen a ells mateixos i el món que els envolta.
El joc contribueix al desenvolupament integral de l’infant, en l’àmbit psicomotriu, afectiu, cognitiu i social. És el mètode per excel·lència amb el qual els infants aprenen, es coneixen a ells mateixos i el món que els envolta.

1 comentari: